Register | Login

2
Vote

Crm programı özellikleri

Posted by thegerard (#3300) 9 days ago (http://www.code5.com.tr)
Crm yazılımı (Crm) yani müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır. Bir crm adına kısaca, alıcı ilişkilerinin yetkin manada yönetimini sağlar.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: